novapil

Política de privacitat

Advertències

Aquest web i el seu contingut és propietat de Novapil, entitat editora i propietària de la mateixa. Excepte autorització prèvia, expressa i per escrit es prohibeix qualsevol transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d'aquesta web o qualsevol part de la mateixa.

Novapil es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. L'entitat declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i / o continuïtat d'aquesta web i dels serveis que ofereixen.

Les persones o empreses que remetin qualsevol tipus d'informació a Novapil, es comprometen que la mateixa sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de tercers ni la legalitat vigent. Si vostè. creu que qualsevol contingut i / o informació d'aquesta web vulnera un dret legítim o la legalitat vigent no dubti en contactar amb nosaltres:

 

Email:

info@novapil.com